Przerwy robocze Kraków

Odpowiednia ochrona budynku przeciw wilgoci powinna być realizowana etapami, najlepiej już w momencie wznoszenia obiektu. Stosuje się zwykle izolacje fundamentowe, zabezpieczające przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Warto jednak pamiętać, iż profesjonalna izolacja to także zabezpieczenie przerw roboczych.

Naszym Klientom proponujemy współpracę przy powstawaniu budynku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stosowaniu rozwiązań technologicznych, dostosowanych do konkretnych potrzeb, pomagamy w odpowiedniej izolacji przerw roboczych, co zapewnia szczelność obiektu budowlanego na wiele lat.

Wysokiej jakości materiały

W zależności od potrzeb, stanu technicznego, czy prognozowanego narażenia na działanie wilgoci, stosujemy różne metody zabezpieczania przerw roboczych:

  • węże iniekcyjne;
  • sznury dylatacyjne;
  • taśmy dylatacyjne;
  • uszczelnienia bentonitowe;
  • gumy pęczniejące.

Dzięki produktom wysokiej jakości, a także ich odpowiedniemu montażowi, gwarantujemy Klientom szczelność wykonanych przez nas izolacji. Materiały zapewniają odpowiednie pęcznienie, które pozwala na trwałe uszczelnienie przerw tuż po pojawieniu się wody.

Różne zastosowania

Specjalizujemy się w uszczelnianiu przerw roboczych pionowych i poziomych, które występują w betonowaniu. Realizujemy prace m.in. przy połączeniach nowych i starych elementów konstrukcji budynku, wokół rur instalacyjnych, czy na nieregularnych powierzchniach. Izolacje wykonujemy w miejscach, gdzie nie występuje napór wody, a także tam, gdzie zauważalne jest ciśnienie hydrostatyczne.

Współpracując z Klientami od początku realizacji budowy, zabezpieczamy także przerwy robocze występujące w betonowaniu żeber płyt fundamentowych. Ma to niebagatelne znaczenie, dla przyszłej szczelności całego obiektu. Dzięki zastosowaniu właściwych materiałów, a także izolacji we wszystkich miejscach potencjalnego występowania wilgoci, zyskujemy budynek bezpieczny, którego konstrukcja nie będzie osłabiana przez działanie wody.

Odpowiednio wczesne wykonanie prac izolacyjnych pozwala także na znaczne oszczędności, bardziej kosztowne jest bowiem wykonywanie systemów przeciwwilgociowych w budynkach istniejących, które niejednokrotnie wymagają prac odkrywkowych.