Dylatacje i przepusty Kraków

Dylatacje wykonywane są w budynkach, aby zapewnić niezależną pracę poszczególnych elementów obiektu. Szczeliny pozwalają na przejęcie wszelkich sił, odkształceń oraz naprężeń, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w budynku i w jego otoczeniu np. różnic temperatur, czy osiadania gruntu.

Wykonując dylatacje i przepusty należy pamiętać o ich prawidłowym uodpornieniu na działanie wody ciśnieniowej. Oferujemy wykonanie doszczelnień z wykorzystaniem odpowiedniego materiału. Dzięki temu zyskujemy konstrukcję odporną na rozszerzalność i skurcz uszczelnienia.

Odpowiednia metoda

Aby zapewnić skuteczność uszczelnienia dylatacyjnego, niezbędne jest dostosowanie metody jego wykonania, a także odpowiednich środków. Z uwagi na charakter szczeliny, możliwość ruchu, konieczne są preparaty, które jednocześnie będą poddawać się naturalnej dynamice budynku, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie przeciw wilgoci.

Stosujemy sprawdzone rozwiązania, które dobierane są indywidualnie do każdej inwestycji. Prowadzimy prace w miejscach, które naturalnie narażone są na zamakanie. Procedura uszczelnienia dylatacji i przepustów jest skomplikowana i wymaga doświadczenia, wiedzy, a także odpowiednich preparatów. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, realizujemy zlecenia także w miejscach, gdzie uszczelnienie dylatacji jest szczególnie kłopotliwe.

Profesjonalizm

Wykorzystując środki chemiczne renomowanych producentów, a także dysponując odpowiednim wyposażeniem w maszyny i urządzenia, podejmujemy się uszczelnień dylatacji budynków również tam, gdzie mamy do czynienia z naporem wody ciśnieniowej.

Odpowiednia metodyka, stosowanie certyfikowanych taśm, mas, czy innych preparatów gwarantuje przeprowadzenie efektywnego procesu uszczelniania. Wiemy, jak istotne jest skuteczne przeciwdziałanie zawilgoceniu murów, dlatego też materiały dostosowujemy do sytuacji technicznej obiektu, a także stopnia zawilgocenia istniejącej dylatacji. Klientom proponujemy rozwiązania oparte o sprawdzoną metodologię, a także poprzedzone dokładną analizą